Oznámení zastupitelstvo č. 19 – 14.12.2016

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              14. 12. 2016 od 17:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 03. 10. 2016
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2017
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Plán inventur na rok 2016
 • Vodné a stočné na rok 2017
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Cestovné na rok 2017
 • Různé

V Bohumilicích 05. 12. 2016

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 05. 12. 2016

Jméno a podpis:

Sejmuto: 14. 12. 2016

Jméno a podpis: