Oznámení zastupitelstvo č.30 – 20.11.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20. 11. 2017 od 17:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017
 • Plán inventur
 • Rozpočtové opatření
 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018
 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)
 • Zimní údržba
 • Různé

 

V Bohumilicích 10. 11. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017

Jméno a podpis:

Oznámení zastupitelstvo č.29 – 04.10.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              04. 10. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017
 • Změna č. 2 ÚP Bohumilice
 • Hřbitov Bohumilice
 • Různé

 

V Bohumilicích 27. 09. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 27. 09. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 04. 10. 2017

Jméno a podpis: