Oznámení zastupitelstvo č.36 – 23.04.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              23. 04. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 35 ze dne 26. 03. 2018
  • Rozpočtové opatření
  • Vodovod a kanalizace v části obce Závist
  • Nabývání s pozemky
  • Dětský den
  • Různé

 

 

V Bohumilicích 16. 04. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 16. 04. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 23. 04. 2018

Jméno a podpis: