Oznámení zastupitelstvo č. 23 – 02.05.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              02. 05. 2017 od 18:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017
 • Dětské hřiště – lesopark
 • Různé

 

 

 

V Bohumilicích 24. 04. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 24. 04. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 02. 05. 2017

Jméno a podpis:

Oznámení zastupitelstvo č.22 – 24.4.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 24. 04. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017

 3. Rozpočtové opatření

 4. Obnova kanalizace Bohumilice

 5. Mateřská škola Bohumilice

 6. Dětské hřiště – lesopark

 7. Různé

V Bohumilicích 10. 04. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 10. 04. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 04. 2017

Jméno a podpis: