Oznámení ustavujícího zasedáni

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného dosavadním starostou obce Jaroslavem Novým v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              31. 10. 2018 od 18:00 hodin

Navržený program:

 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce

uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

 1. určení způsobu volby starosty a místostarosty
 2. volba starosty
 3. volba místostarosty
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 • Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Bohumilicích 22. 10. 2018

Jaroslav Nový

dosavadní starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 22. 10. 2018

Jméno a podpis:

 

 

Sejmuto: 01. 10. 2018

Jméno a podpis: