Oznámení zastupitelstvo č. 20 – 20.02.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20. 02. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016
  • Inventarizace 2016
  • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
  • Mateřská škola Bohumilice
  • Různé

V Bohumilicích 13. 02. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 02. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 02. 2017

Jméno a podpis: