Oznámení – zastupitelstvo – č.34 – 16.06.2014

Oznámení – zastupitelstvo – č.34 – 16.06.2014

Oznámení

 

O době a místě konání
veřejného zasedání zastupitelstva obce

podle§ 92 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Oznamujeme
občanům obce, že zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční

v pondělí 16.06.2014 v 17:30
hodin
v zasedací
místnosti obecního úřadu.

 

 

 

 

Program:

 

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 33 ze dne
  14.04.2014
 3. Závěrečný účet obce za rok 2013
 4. Přezkum hospodaření obce za rok
  2013
 5. Závěrečný účet DSO Věnec za rok
  2013
 6. Územní plán Bohumilice
 7. Výběr zhotovitelů na akce „Oprava
  místních komunikací v obci Bohumilice“ a „Rekonstrukce veřejného
  osvětlení v obci Bohumilice“
 8. Různé

 

 

 

 

V Bohumilicích
dne 06.06.2014

 

 

Vyvěšeno:  06.06.2014

 

 

Sejmuto:
……………………

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Nový

starosta obce
Bohumilice