Oznámení – zastupitelstvo – č.35 – 28.07.2014

Oznámení – zastupitelstvo – č.35 – 28.07.2014

Oznámení

 

O době a místě konání veřejného zasedání
zastupitelstva obce

podle§ 92 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Oznamujeme občanům obce, že zasedání
obecního zastupitelstva se uskuteční

v pondělí 28.07.2014 v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

 

 

Program:

 

 

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 16.06.2014
  3. Oprava místní komunikace a opěrné zdi „Ke
    kostelu“
  4. Různé

 

 

 

 

V Bohumilicích dne 21.07.2014

 

 

Vyvěšeno:  21.07.2014

 

 

Sejmuto: ……………………

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice