INFORMACE o konání ustavujícího zasedání Zastupite

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání Zastupite

 

INFORMACE

o konání ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

 

Obecní úřad
Bohumilice
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o
konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Bohumilice
, svolaného dosavadním starostou obce
Jaroslavem Novým v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:              Obec
Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              03.11.2014
od 17:30 hodin

Navržený program:

1)    Určení
ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)    Schválení
programu

3)    Volba
starosty a místostarosty

a)    určení počtu
místostarostů

b)    určení, které funkce
budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o
obcích)

c)    určení způsobu volby
starosty a místostarosty

d)    volba starosty

e)    volba místostarosty

4)               Zřízení
finančního a kontrolního výboru

a)    určení počtu členů
finančního a kontrolního výboru

b)    volba předsedy
finančního výboru

c)    volba předsedy
kontrolního výboru

d)    volba členů
finančního výboru

e)    volba členů
kontrolního výboru

5)    Rozhodnutí
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)

6)    Diskuse

Před schválením programu složí členové
zastupitelstva obce slib.

 

V Bohumilicích
27.10.2014

 

 

 

 

 

Jaroslav
Nový

starosta
obce

 

Vyvěšeno:
27.10.2014

Jméno a podpis:

 

 

 

Sejmuto:
03.11.2014

Jméno a podpis: