oznámení zastupitelstvo č.1 – 10.11.2014

oznámení zastupitelstvo č.1 – 10.11.2014

 

INFORMACE

o době a místě konání
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

 

Obecní úřad
Bohumilice
v souladu s ustanovením § 92 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době
a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Bohumilice
, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

 

 

Místo konání:              Obec
Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              10.11.2014
od 17:30 hodin

Navržený program:

1)    Zahájení

2)    Kontrola
usnesení číslo 36 ze dne 22.09.2014

3)    Vodné
a stočné na rok 2015

4)    Plán
inventur na rok 2014

5)    Nabývání
s pozemky

6)    Zimní
údržba 2014/2015

7)    Různé

 

 

V Bohumilicích
03.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav
Nový

starosta
obce

 

 

 

Vyvěšeno:
03.11.2014

Jméno a podpis:

 

 

 

 

 

 

Sejmuto:
10.11.2014

Jméno a podpis: