oznámení zastupitelstvo č.4 – 02.03.2015

oznámení zastupitelstvo č.4 – 02.03.2015

 

INFORMACE

o době a místě konání
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

 

Obecní úřad
Bohumilice
v souladu s ustanovením § 92 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době
a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Bohumilice
, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

 

 

Místo konání:              Obec
Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              02.
03. 2015 od 17:30 hodin

Navržený program:

1)    Zahájení

2)    Kontrola
usnesení číslo 3 ze dne 09. 02. 2015

3)    Projekt
na ČOV Bohumilice

4)    Řešení
bio odpadu v obci Bohumilice

5)    Různé

 

 

V Bohumilicích
23. 02. 2015

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav
Nový

starosta
obce

 

 

 

Vyvěšeno:
23. 02. 2015

Jméno a podpis:

 

 

 

 

 

 

Sejmuto:
02. 03. 2015

Jméno a podpis: