Oznámení zastupitelstvo č.9 – 09.11.2015

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              09. 11. 2015 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 8 ze dne 05. 10. 2015
  • Rozpočtové opatření
  • Plán inventur na rok 2015
  • Vodné a stočné rok 2016
  • Pojištění Obce Bohumilice
  • Energetické štítky pro čp. 44 a 105
  • Různé

V Bohumilicích 2. 11. 2015

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 2. 11. 2015

Jméno a podpis:

Sejmuto: 09. 11. 2015

Jméno a podpis: