Oznámení zastupitelstvo č.13 – 18.04.2016

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              18. 04. 2016 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 07. 03. 2016
  • Změna č. 1 Územního plánu Bohumilice
  • Rozpočtové opatření
  • Silnice III. třídy č. 14521 – průtah obcí Bohumilice
  • Různé

V Bohumilicích 11. 04. 2016

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 04. 2016

Jméno a podpis:

Sejmuto: 18. 04. 2016

Jméno a podpis: