Oznámení zastupitelstvo č.22 – 24.4.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 24. 04. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení

  2. Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017

  3. Rozpočtové opatření

  4. Obnova kanalizace Bohumilice

  5. Mateřská škola Bohumilice

  6. Dětské hřiště – lesopark

  7. Různé

V Bohumilicích 10. 04. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 10. 04. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 04. 2017

Jméno a podpis: