Oznámení zastupitelstvo č. 23 – 02.05.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              02. 05. 2017 od 18:00 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017
  • Dětské hřiště – lesopark
  • Různé

 

 

 

V Bohumilicích 24. 04. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 24. 04. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 02. 05. 2017

Jméno a podpis: