Záměr obce Bohumilice o nakládání s pozemky

Záměr obce Bohumilice o nakládání s pozemkem

 

Obec Bohumilice oznamuje záměr pronajmout pozemek p. KN č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách, Obec Bohumilice, o výměře 39 m².

 Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

tel. č. 724190382

Vyvěšeno: 21. 08. 2017