Oznámení zastupitelstvo č.24 – 22.05.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              22. 05. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017
  • Rozpočtové opatření
  • Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bohumilice – lokalita Býkovice
  • Výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníků Bohumilice“
  • ČOV
  • Různé

 

 

 

V Bohumilicích 12. 05. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 12. 05. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 22. 05. 2017

Jméno a podpis: