Daily Archives: 27 září, 2017

Oznámení zastupitelstvo č.29 – 04.10.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              04. 10. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017
  • Změna č. 2 ÚP Bohumilice
  • Hřbitov Bohumilice
  • Různé

 

V Bohumilicích 27. 09. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 27. 09. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 04. 10. 2017

Jméno a podpis: