Daily Archives: 10 listopadu, 2017

Oznámení zastupitelstvo č.30 – 20.11.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20. 11. 2017 od 17:00 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017
  • Plán inventur
  • Rozpočtové opatření
  • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018
  • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
  • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)
  • Zimní údržba
  • Různé

 

V Bohumilicích 10. 11. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017

Jméno a podpis: