Oznámení zastupitelstvo č.33 – 29.01.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              29. 01. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017
  • Inventarizace 2017
  • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
  • Různé

 

V Bohumilicích 22. 01. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 22. 01. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 29. 12. 2018

Jméno a podpis: