Daily Archives: 19 března, 2018

Oznámení zastupitelstvo č.35 – 26.03.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 03. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018
  • Plynovod obce Bohumilice
  • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist
  • Nabývání s pozemky
  • Věcné břemeno EON
  • Různé

 

V Bohumilicích 19. 03. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 03. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 03. 2018

Jméno a podpis: