Daily Archives: 21 května, 2018

Oznámení zastupitelstvo č.37 – 28.05.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              28. 05. 2018 od 18:00 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
  • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku
  • ON – přípojka EI
  • Dotace Jihočeský kraj
  • Projekt – oprava budovy MŠ
  • Pravidla zpracování osobních údajů
  • Různé

 

V Bohumilicích 21. 05. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 21. 05. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 28. 05. 2018

Jméno a podpis: