Oznámení zastupitelstvo č. 39 – 13.08.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              13. 08. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018
  • ON Distribuce, a.s. – Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
  • MŠ Bohumilice
  • Knihovna
  • Rekonstrukce TS Statky
  • Různé

 

V Bohumilicích 03. 08. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 03. 08. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 13. 08. 2018

Jméno a podpis: