Oznámení zastupitelstvo č. 2 – 19.12.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              19. 12. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018
  • Rozpočtové opatření č. 7
  • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2019
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021
  • Plán inventur na rok 2018
  • ČEVAK – vodné, stočné
  • AMT – Smlouva o likvidaci tříděného odpadu
  • Různé

 

V Bohumilicích 03. 11. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 03. 12. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 10. 12. 2018

Jméno a podpis: