Oznámení zastupitelstvo č.3 14.1.2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              14. 01. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018
  • MŠ Bohumilice – rozpočet a rozpočtový výhled
  • Bachl – Architektonická studie, sklad
  • Závěr

 

V Bohumilicích 07. 01. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 07. 01. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 14. 01. 2019

Jméno a podpis: