Oznámení zastupitelstvo č. 12 – 14. 10. 2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              14. 10. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019
  3. Oprava místní komunikace č.619/2
  4. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od 2014 do 2019
  5. Návrh 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje

                     6)  Různé         

V Bohumilicích 07. 10. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 07. 10. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 14. 10. 2019

Jméno a podpis: