Oznámení zastupitelstvo č. 13 18. 11. 2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              18. 11. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
  3. Nabývání s pozemky
  4. Oprava místní komunikace č.619/2
  5. Rozpočet
  6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
  7. Rozpočtové opatření č.6  2019
  8. Zimní údržba
  9. Vánoční posezení se seniory

                 10)  Plán inventur

                   11)  Různé         

V Bohumilicích 11. 11. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

 Vyvěšeno: 11. 11. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 18. 11. 2019

Jméno a podpis: