Daily Archives: 16 ledna, 2020

Oznámení zastupitelstvo č. 15-23. 01. 2020 (2)

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              23. 01. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
  3. Nabývání s pozemky
  4. Rozpočtové opatření
  5. Nájemné Kulturní sál
  6. MŠ Bohumilice
  7. Různé                

V Bohumilicích 16. 01. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 16. 01. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 23. 01. 2020

Jméno a podpis: