Daily Archives: 21 února, 2020

Oznámení zastupitelstvo č. 15 – 23. 01. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 02. 2020 od 17:00 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
  3. Smlouva-Věcné břemeno plynofikace obce
  4. MŠ Bohumilice-schválení hospodářského výsledku
  5. MŠ Bohumilice -dotace dětské hřiště
  6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi            

7)   Pozemkový fond-bezúplatný převod pozemku   

                     8)  SDH Bohumilice -Dotace osobní automobil

                     9)  Obecní les

                   10)  Různé

V Bohumilicích 20.02. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 20. 02. 2020