Oznámení zastupitelstvo č. 19-27.07.2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 07. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 29.06.2020
  3. Smlouva věcné břemeno E.ON plyn
  4. Schválení hmotného daru – oplocení jezírka MŠ Bohumilice
  5. Schválení záměru podpory chovu včelstev v k.ú Bohumilice v Čechách
  6. M.A.S Šumavsko
  7. Různé

V Bohumilicích 16. 07. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

 Vyvěšeno: 16. 07. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 27. 07. 2020

Jméno a podpis: