Záměr pronájmu pozemku

V Bohumilicích 31.08.2020

Obec Bohumilice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout část

pozemek par. č. 121/28 v k.ú. Bohumilice v Čechách – o výměře cca 500 m²

V Bohumilicích 31.08.2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 31. 08. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 09. 2020

Jméno a podpis: