Oznámení zastupitelstvo č. 21- 12. 10. 2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              12.10. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 31.08.2020
  3. Změna územního plánu č.3
  4. Nabývání s pozemky
  5. Změna rozpisu rozpočtu
  6. Dar – Senioři
  7. Různé                

V Bohumilicích 05.10.2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 05. 10. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 12. 10. 2020

Jméno a podpis: