Oznámení zastupitelstvo č. 23 – 15.02. 2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              15. 02. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
  3. Inventarizace obce Bohumilice

                     4)   Smlouva o zřízení věcného břemene

5)   Obecní Les

6)   Mateřská škola- podání dotace

7)   Různé

V Bohumilicích 08. 02. 2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 08. 02. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 15. 02. 2021

Jméno a podpis: