Oznámení zastupitelstvo č. 24 – 19.04. 2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              19. 04. 2021 od 17:00 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
  3. Obecní lesy
  4. MŠ Bohumilice
  5. Obecní Les
  6. Úklid obecních komunikací
  7. Různé

V Bohumilicích 12. 04. 2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 12. 02. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 19. 02. 2021

Jméno a podpis: