Oznámení zastupitelstvo č.26 – 12.07.2021

Informace

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              12.07. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24.05.2021
  3. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách
  4. Darovací smlouva
  5. Spisový a skartační řád obce Bohumilice
  6. Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích
  7. Různé                

V Bohumilicích 01.07.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 01. 07. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 12. 07. 2021

Jméno a podpis: