Daily Archives: 26 listopadu, 2021

Oznámení zastupitelstvo č. 29 dne 02.12.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 02.12. 2021 od 17:00 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 18.10.2021
  3. Návrh Rozpočtu 2022
  4. Návrh Střednědobého Výhledu 2023-2024
  5. Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ
  6. ČEVAK-vodné, stočné
  7. Místní poplatky-TKO 2022
  8. Zimní údržba-plán
  9. Různé

V Bohumilicích 25.11.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 25. 11. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 02. 12. 2021

Jméno a podpis: