Daily Archives: 13 prosince, 2021

Oznámení zastupitelstvo č. 30 dne 20.12.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20.12. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02.12. 2021
  3. Seznam uchazečů na výběrové řízení „požární nádrž Bohumilice“
  4. Různé           

V Bohumilicích 13.12.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 12. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 12. 2021

Jméno a podpis: