Daily Archives: 7 února, 2022

Oznámení zastupitelstvo č. 31 dne 21.02.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.02. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20.12. 2021
  3. Výběrové řízení na opravu „požární nádrž Bohumilice“
  4. MŠ Bohumilice „rezervní fond, elektronické zabezpečení“
  5. Dodatek ke smlouvě ČOV. „Lokalita na závisti“
  6. Smlouva o poskytování právních služeb
  7. ČOV. Bohumilice
  8. Inventarizace obce Bohumilice
  9. Různé           

V Bohumilicích 14.02.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 02. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 02. 2022

Jméno a podpis: