Category Archives: Uncategorized

Oznámení zastupitelstvo č.35 14.7.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.07. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 05. 2022
  3. Výběrové řízení chodník u MŠ
  4. SDH Bohumilice Vyhláška
  5. Česká Spořitelna
  6. Požární nádrž Bohumilice
  7. Různé

V Bohumilicích 14.07. 2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 07. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 07. 2022

Jméno a podpis: