Oznámení zastupitelstvo č. 14-11. 12. 2019 (2)

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              11. 12. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019
  3. Nabývání s pozemky
  4. MŠ Bohumilice
  5. Český svaz včelařů   
  6. Různé                

V Bohumilicích 02. 12. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 07. 10. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 14. 10. 2019

Jméno a podpis: