Územní plán


Územní studie U Volyňky

ÚP Bohumilice změna č.1

ÚP Bohumilice web Vimperk

https://www.vimperk.cz/uzemni-plan-bohumilice/d-12358/p1=16940

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk

https://www.vimperk.cz/uzemni-studie-krajiny-spravniho-obvodu-obce-s-rozsirenou-pusobnosti-vimperk/d-18199/p1=10491

Územní studie Z7 – Kakánek

Změna č.3 ÚP Bohumilice