Závěrečný účet

Rozpočet a rozpočtová opatření 2018 zú

Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2018

Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2018

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet SO Věnec za rok 2017

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace – MŠ Bohumilice

Rozvaha příspěvkové Organizace – MŠ Bohumilice

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 obce Bohumilice

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2018 č. 9

Shválený rozpočet obce Bohumilice na rok 2018

Rozpočtová opatření roku 2017 č.8

Návrh rozpočtu obce Bohumilice – rok 2018

Střednědobí výhled rozpočtu na období 2019 – 2020 – návrh

Návrh rozpočtu obce Bohumilice rok 2018

MŠ Bohumilice – Položkový návrh rozpočtu – čerpání příspěvků zřizovatele 2018

Návrh rozpočtu – MŠ Bohumilice 2018

Střednědobí výhled příspěvkové organizace na 2019 a 2020