Oznámení zastupitelstvo č.7 29.04.2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              29. 04. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 6 ze dne 25. 03. 2019
  3. Kupní Smlouva Plynofikace obce Bohumilice
  4. Rozpočtové opatření
  5. MŠ Bohumilice                                                                                                                       
  6. Různé