Oznámení zastupitelstvo č. 34 dne 26.05.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26.05. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 4. Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2021
 5. Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 7. Informace o přijetí opatření k náprávě zjištěných chyb a nedostatků
 8. Návrch zprávy II. o uplatňování uzemního plánu Bohumilice
 9. Strategický rámec MAP- seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021-2027)
 10. ČEVAK.
 11. Různé                    

V Bohumilicích 19.05.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 05. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 05. 2022

Jméno a podpis:

Oznámení zastupitelstvo č. 33 dne 25.04.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              25.04. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 3. Cenová nabídka Elektronické úřední desky
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1
 6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 7. Bachl –  Stavební úpravy
 8. Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. MAS Šumavsko – Strategický dokument
 10. Různé

V Bohumilicích 11.04.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 25. 04. 2022

Jméno a podpis:

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná1050331306121050ostatní plochamez, stráňBohumilice v Čechách 606375, č. 17981
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná10503313061213orná půdaBohumilice v Čechách 606375, č. 157/1181
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná10503313061217orná půdaBohumilice v Čechách 606375, č. 191/681
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná105033130612245orná půdamez, stráňBohumilice v Čechách 606375, č. 191/781
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná10503313061210341orná půdaBohumilice v Čechách 606375, č. 194/381
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchTesařová Růženaadresa neznámá1050451306111503orná půdaBohumilice v Čechách 606375, č. 424/9187
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchTesařová Růženaadresa neznámá10504513061118ostatní plochajiná plochaBohumilice v Čechách 606375, č. 425/4187

Oznámení zastupitelstvo č. 31 dne 21.02.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.02. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20.12. 2021
 3. Výběrové řízení na opravu „požární nádrž Bohumilice“
 4. MŠ Bohumilice „rezervní fond, elektronické zabezpečení“
 5. Dodatek ke smlouvě ČOV. „Lokalita na závisti“
 6. Smlouva o poskytování právních služeb
 7. ČOV. Bohumilice
 8. Inventarizace obce Bohumilice
 9. Různé           

V Bohumilicích 14.02.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 02. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 02. 2022

Jméno a podpis: