Část fotek ze strašidelného pohádkového lesa a poděkování

V pátek 4.9.2020 uspořádala obec Bohumilice pro malé i velké odvážlivce strašidelnou pohádkovou stezku odvahy. Sraz účastníků byl v 18:00 hod v Lipové aleji a mezi prvními odvážlivci byly především malé děti v doprovodu svých rodičů a příbuzných, starší děti vyrážely samy již za tmy.

Na začátku strašidelného pohádkového lesa čekala na děti krásná lesní víla s jeptiškou, od kterých dostalo každé z dětí kartičku, na kterou sbíraly razítka za splnění úkolu na každém z 11 stanovišť. Na stanovištích se na děti těšily jak pohádkové ta strašidelné postavy, které měly připravený malý úkol nebo hádanku. jako odměnu za statečnost dostalo každé dítě na konci stezky odvahy balíček sladkostí. O krásnou atmosféru se nám postaral i oheň, na kterém si děti ale i rodiče mohli opéct buřta nebo klobásu. Stezka odvahy se i díky pěknému počasí vydařila. Dětem i rodičům se akce moc líbila.

Chtěli bychom všem poděkovat, velké dík patří především úžasným maskám, bez kterých by to nebylo ono a všem, kteří se jakkoliv podíleli na zorganizování a průběhu strašidelného pohádkového lesa. Těšíme se na další rok.

Obec Bohumilice

Záměr pronájmu pozemku

V Bohumilicích 31.08.2020

Obec Bohumilice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout část

pozemek par. č. 121/28 v k.ú. Bohumilice v Čechách – o výměře cca 500 m²

V Bohumilicích 31.08.2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 31. 08. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 09. 2020

Jméno a podpis:

Oznámení zastupitelstvo č. 20 31.8. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              31.08. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 27.07.2020
  3. Prominutí poplatku
  4. Odpis pohledávek
  5. Výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích
  6.  Rozpočtová změna
  7. Různé                

V Bohumilicích 24.08.2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 24. 08. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 31. 08. 2020

Jméno a podpis: